חידוש מחירון מקורי לרנו, דאצ'יה, ניסן ואינפיניטי. קרסו מוטורס בע"מ. 20/08/2022
מחירון כולל 146683 מק"טים מקוריים לרנו, דאצ'יה, ניסן ואינפיניטי.
מחירים ומלאי נכונים ליום הפרסום.
קטלוג רנו.
קטלוג ניסן.
קטלוג דאצ'יה.
קטלוג אינפיניטי.

לקוח יקר!
לרשותך, מחירון החלפים שמתעדכן במיוחד בשבילך.

אמות מידה להקמה ותפעול של מרכז שירות חדש
  • המחירים המוצגים באמצעות אתר זה הינם מחירי "קרסו מוטורס בע"מ" 
  • החלפים (מוצרי תעבורה) במחירון נקובים בשקלים, כוללים מע"מ ומתייחסים לחלפים בלבד (לא כולל עבודת פירוק והתקנה).
  • "טופפארטס" רשאית לשנות את מחירי החלפים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  • הנתונים המפורטים כאן נכונים למועד הפקתם.
  • אחריות לחלפים מקוריים\שאינם מקוריים תינתן למשך 3 חודשים או 6,000 ק"מ ממועד רכישתם ב"טופפארטס" המוקדם מביניהם.
  • כל מוצר תעבורה המוצג במלאי כ "יש " יסופק ע"י "טופפארטס " – בתוך פרקי הזמן ההמוגדרים בקטלוג או בתאום עם נציג טופפארטס.
  • לדגמי רכב רבים קיימי תתי דגמים לעיתים נדרשת בקיאות והתמצאות באיתור המק"ט של החלק המתאים לדגם הרכב הרצוי. אנו ממליצים להשתמש קטלוג רנו , קטלוג ניסן , קטלוג דאצ'יה , קטלוג אינפיניטי .
 

בשנת 1933 משה (מואיז) קרסו, עולה חדש מיוון, רכש מיצחק ארדיטי את הזיכיון לייבוא ושיווק מכוניות מתוצרת גנרל מוטורס האמריקאית, וכך נוסדה חברת "מואיז קרסו, מחלקת מכוניות". בשנת 1947 החברה החלה לייבא מכוניות תוצרת "הילמן" הבריטית ו"נאש" האמריקאית. בשנת 1948 הזכיין הערבי-פלסטיני של חברת רנו הצרפתית בארץ ישראל ברח או גורש ממולדתו עקב מלחמת העצמאות, והפך לפליט. רנו שנשארה ללא משווק מקומי במדינת ישראל פנתה אל משה קרסו במטרה שייבא ארצה את רכבי החברה, והוא בתגובה קפץ על המציאה.

ב-1992 קיבלה החברה את הזיכיון לייבוא רכבי ניסאן היפנית. בשנת 2011 החברה הונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב והפכה לחברה ציבורית. בשנת 2015, קיבלה החברה את הזיכיון לייבוא רכבי נוסעים מתוצרת דאצ'יה הרומנית.

בסיכום שנת 2018, החזיקה קרסו מוטורס כ־12% משוק המכוניות החדשות בישראל ודורגה במקום הרביעי בין היבואנים

מקור:https://service.carasso.co.il/parts.html
מקור:WIKIPEDIA